2023. október 24., kedd

Hátakt
Összefogott hullámok 2.

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

65 X 50 cm - 2023


Portrérajz

Zselyke

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

50 X 32 cm - 2023

 

2023. szeptember 17., vasárnap

Apokrif

 


Apokrif

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023

(Pilinszky János versére.)

"...
És látni fogjuk a kelő napot, 
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.
...
Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
A haragos ég infravörösben.
...
Kimeredek a földből.

Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és kerítésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.
..."

"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

 


"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

akril, vászon - 40 x 40 cm - 2023


Az új festményemen a hajnali Éden kertjének egy különleges helyszíne jelenik meg, a jó és rossz tudásának fája, és környezete. A kép címe, a kígyóban megjelent Sátán legelső mondatának eleje volt az első emberpárnak. Egy mondat, amely elvezetett oda, hogy az ember más lett, mint addig volt. Egy kérdés, amely az emberiséggel elkezdett első kommunikáció kezdete volt, önmagában is hazugságot hordozott, amely cáfolatára az ember szóba is állt a Kísértővel, így a kapcsolatuk a világ részévé vált:

"Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?"

(1 Mózes 3,1)

A képen a fára felkapaszkodó kígyó kettős feje két irányba "néz". Az állati fej az égre, Isten felé emeli nyitott szemeit, ahonnan levettetett; az emberi arca viszont csukva tartja még szemeit. E csukott emberi szemek még az engedetlenség előtti ember "csukott elméjére" utalnak, ahol még "nem nyílt meg a szemük."

A misztikusan fénylő fa két szélén két hangsúlyosabb gyümölcs lóg, egymással szimmetrikusan. Bal oldalt egy ép gyümölcs, jobb oldalt egy öreg gyümölcs, amely pár utal a leendő halál megjelenésére is, amely a háttér őszre forduló szárazzá váló lombkoronáiban is visszaköszön.

Egymásra épülő jelképek is megjelennek a képen.

A fa tövéből aranylóan fénylő fűszálak indulnak ki örvénylő formában, majd tűnnek el a kert erdős részében. 

A jó és rossz tudás fájának tövéből jobbra elinduló örvény forma a teremtés, a fejlődés szimbóluma, amely az éjszakai erdőben tűnik el, ott folytatja útját, amely pedig az emberi lélek megmerítkezésének jelképe az ismeretlenben. Így magának az Ember fejlődésének útjára utalnak a kép ezen elemei.

Tehát a kígyó emberi csukott szemei a jó és rossz tudásának fájáról való evés előtti állapotra utalnak, a fénylő örvény forma pedig az ez utáni emberiségre:

"Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek."

(1 Mózes 3,7)

A hiány ekkor jelenik meg először az emberben, amely megszüli az emberi akaratot, ezt az örvénylő, soha meg nem nyugvó folyamot, amely már elveszik majd önmaga sötét erdejében...

"Azután ezt mondta az Úristen: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz."

(1 Mózes 3,22)

2023. július 27., csütörtök

 


A Teremtés 0. napja

akril, vászon - 40 X 40 cm

"Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött." (1Mózes 1,1-2.)

2023. április 6., csütörtök

"Ami bent, az van kint""Ami bent, az van kint"

akril, farostlemez - 70 X 50 cm - 2023


"A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye."

(Hermész Triszmegisztosz)


"Az ember nem csupán önmaga, hanem egy olyan egyszeri, egészen különös, minden esetben fontos és figyelemre méltó pont, melyben a világ jelenségei keresztezik egymást - csak egyetlenegyszer és soha többé úgy, ahogyan épp akkor. Ezért fontos, örök és isteni minden ember története, ezért csodálatos és minden pillanathoz méltó minden ember, ameddig csak él." (Hermann Hesse)

2023. április 2., vasárnap

A Csillag

 


A Csillag

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023


EgyüttállásEgyüttállás

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023


2023. január 29., vasárnap

ÖrömÖröm 

akril, vászon - 50 x 60 cm - 2015, 2023


E képem ötletét egy konkrét látvány adta még évekkel ezelőtt, mikor egy vasútállomáson, ragyogó napsütésben, kellemes tavaszi időben emberek álltak velem együtt a peronon várva a vonatot. Mindenki körülöttem kormoran nézett maga elé, csend volt, senki sem szólt senkihez. Ennek a látványnak a kontrasztjaként viszont a peron közepén lévő kis pocsolyában, néhány kis veréb hangos örömmel teli csiripeléssel élt a vízzel és a napsütés melegével. Ebből a látványból született meg ez a festményem.

Egy madárnak eszébe sem jut, mikor csiripelve kéri, követeli a táplálékát a Teremtőjétől, hogy amit kér: nem kapja meg. Erre az aggódásra és hitetlenségre - az ősbűn óta - csak az ember képes. 


"Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?" (Máté evangéliuma 6, 26)

2023. január 15., vasárnap

Végtelen


 Végtelen 

(akril, vászon, 40 x 50 cm, 2023)


"Isten az enyhe szellő után beállt roppant nagy csendben van jelen."

(Dr. Barsi Balázs OFM)