2024. március 18., hétfő

Könnyed álom (triptichon)

 

Könnyed álom

(triptichon)

akril, vászon - 3 x 40 x 40 cm - 2024


A szürreális, szimbolikus triptichonom a felnőtt női élet három szakaszát szimbolizálja. A hármas kép, két szárnyán alvó nőalakok keretezik a középső képen látható lobogó tűz feletti teliholdat.

Mindhárom képen sötét, csillagtalan éjszaka uralkodik, amely háttér összefogja a triptichon szimbolikus jelentését, olyan életre utalva, amelynek nagy részét sokan, mintha csak átaludnák, az automatikus mindennapi teendőkön keresztül, melyek sokszor olyanok, mint egy éjjeli csendes tenger nyugodt fodrozódó apró hullámai: ismétlik - és csak ismétlik magukat, amíg álomba nem ringatva végleg alámerül az élet az örvénylő mélyben. A triptichon így az "átaludt, meg nem élt lehetőségek" életéről szól.

A triptichon története a bal oldali képen egy fiatal nővel kezdődik, aki éles élettel teli fénnyel övezve egy füves réten fekszik zavartalanul. Felette, mintegy az időt szimbolizálva egy szürke szikla lebeg, amelyet sokszor - ahogy a képen szereplő fiatal nő alak sem - nem érzékeljük mi férfiak sem napjaink monoton egymásutánjában, hogy láthatatlanul bennünk, felettünk a múló idő nehezedik életünk soha vissza nem térő pillanataira.

A középső képet egy női termékenységi, teremtő erő és anya szimbólum: a telihold uralja; amely izzó erejét erősíti a hozzá kapcsolódó, alatta lobogó misztikus tűz, amely megvilágítja azt a teremtő erőt, melyet a telihold jelképez.

A triptichon záró szárnyán szintén egy réten alvó, de már arcával nem felénk forduló alak van, amely a sötétbe forduló fejével is az élettől való elfordulást jelképezi. A bal oldali szárny alakjatól eltérően őt már tompa fény világítja, mintegy átvezetve az alkotás témáját az elmúlásba. Az elmúlás szimbolikáját erősíti az alak lábainál egy döglött nyúl és a felette lebegő óriási pitypang. A nyúl a termékenység szimbóluma, mely halott formájában a termékenység végének jelképe; a pitypang, melyből repülőszőrös magjaiból már elhullott néhány: a rövid, ingatag, gyorsan múló élet szimbóluma.

Alkony a Kertben, Biblia, Édenkert

 


Alkony a Kertben

akril, vászon - 30 x 40 cm - 2024

"... meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a Kertben..." (1 Mózes 3,8)

A pillangó, Elvágyódás 2. A pillangó (Elvágyódás 2.)

akril, vászon - 40 X 30 cm - 2024

Baljós felhőkBaljós felhők

akril, vászon - 40 x 40 cm - 2024

2024. március 17., vasárnap

TrilitTrilit

akril, vászon - 30 x 40 cm - 2023

2023. október 24., kedd

Hátakt
Összefogott hullámok 2.

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

65 X 50 cm - 2023


Portrérajz

Zselyke

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

50 X 32 cm - 2023

 

2023. szeptember 17., vasárnap

Apokrif

 


Apokrif

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023

(Pilinszky János versére.)

"...
És látni fogjuk a kelő napot, 
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.
...
Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
A haragos ég infravörösben.
...
Kimeredek a földből.

Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és kerítésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.
..."

"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

 


"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

akril, vászon - 40 x 40 cm - 2023


Az új festményemen a hajnali Éden kertjének egy különleges helyszíne jelenik meg, a jó és rossz tudásának fája, és környezete. A kép címe, a kígyóban megjelent Sátán legelső mondatának eleje volt az első emberpárnak. Egy mondat, amely elvezetett oda, hogy az ember más lett, mint addig volt. Egy kérdés, amely az emberiséggel elkezdett első kommunikáció kezdete volt, önmagában is hazugságot hordozott, amely cáfolatára az ember szóba is állt a Kísértővel, így a kapcsolatuk a világ részévé vált:

"Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?"

(1 Mózes 3,1)

A képen a fára felkapaszkodó kígyó kettős feje két irányba "néz". Az állati fej az égre, Isten felé emeli nyitott szemeit, ahonnan levettetett; az emberi arca viszont csukva tartja még szemeit. E csukott emberi szemek még az engedetlenség előtti ember "csukott elméjére" utalnak, ahol még "nem nyílt meg a szemük."

A misztikusan fénylő fa két szélén két hangsúlyosabb gyümölcs lóg, egymással szimmetrikusan. Bal oldalt egy ép gyümölcs, jobb oldalt egy öreg gyümölcs, amely pár utal a leendő halál megjelenésére is, amely a háttér őszre forduló szárazzá váló lombkoronáiban is visszaköszön.

Egymásra épülő jelképek is megjelennek a képen.

A fa tövéből aranylóan fénylő fűszálak indulnak ki örvénylő formában, majd tűnnek el a kert erdős részében. 

A jó és rossz tudás fájának tövéből jobbra elinduló örvény forma a teremtés, a fejlődés szimbóluma, amely az éjszakai erdőben tűnik el, ott folytatja útját, amely pedig az emberi lélek megmerítkezésének jelképe az ismeretlenben. Így magának az Ember fejlődésének útjára utalnak a kép ezen elemei.

Tehát a kígyó emberi csukott szemei a jó és rossz tudásának fájáról való evés előtti állapotra utalnak, a fénylő örvény forma pedig az ez utáni emberiségre:

"Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek."

(1 Mózes 3,7)

A hiány ekkor jelenik meg először az emberben, amely megszüli az emberi akaratot, ezt az örvénylő, soha meg nem nyugvó folyamot, amely már elveszik majd önmaga sötét erdejében...

"Azután ezt mondta az Úristen: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz."

(1 Mózes 3,22)

2023. július 27., csütörtök

 


A Teremtés 0. napja

akril, vászon - 40 X 40 cm

"Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött." (1Mózes 1,1-2.)