2019. augusztus 28., szerda

Ádám és Lilith születése (ceruzarajz)Ádám és Lilith születése
Faber-Castell grafit ceruzák, 250 grammos Bristol kartonlap  - 65 x 50 cm - 2019
A kép történetének alapját a Genesis Rabbá adta. Az írás szerint Ádám első társa volt Lilith, akit Isten szintén a föld porából teremtett. A kép szimmetrikus kompozíciója is erre, a teremtésben megvalósult teljes hasonlóságukra utal; és a történetből kettejük lelki, pszichológiai egyformaságuk is kitűnik, amely kapcsolatuk végét is magában hordozta, így Lilith elhagyta Ádámot és az Édenkertet.
A föld porából kiemelkedő alakok szemtől szembe tekintenek Alkotójukra, erős fény-árnyék ellentétre épülő képen a háttérben a hajnalodó Kert látszik, az égbolton még a hajnali csillagok ragyognak. A csillagok angyal szimbólumok, melyek örvendve voltak jelen Isten teremtésénél. A környezetben megjelenő állatok szimbólumként vannak jelen a grafikán. A jobb alsó sarokban (aláírásom felett) egy gyik látható, amely a Gonosz szimbóluma, utalva Ádám későbbi elbukására és Lilith lázadó jövőjére, ugyanezt szimbolizálja a kép túloldalán egy hálójában lesben álló pók, amley az embert tőrbe csaló Sátán szimbóluma. A háttérben, a bokrok előtt farkasok nézik a teremtés az ember teremtésének pillanatát, amely állatok pedig a mértéktelenség szimbólumai (utalva Lilith Édenen kívüli életére.) A háttérben lévő sötét erdő a léleknek az ismeretlen veszélyeiben való  megmerítkezésének jelképe. 
Ádám és Lilith alakja alatti részen, ahol az Isteni teremtő fény bevilágítja a talajt a föld pora látható, amely az emberi lét végtelen parányi voltának szimbóluma, mintegy előrejelezve az Ember tragikus bukását., a fénykörön kívül mező látható, gazdagon fűvel benőve, amely szintén mulandóságra utaló jelkép. "Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép!" (Ézsaiás könyve 40, 6-7)

2019. augusztus 5., hétfő

Lilit / Lilith


Lilit

akril, színes ceruza, feszített vászon - 40 x 40 cm - 2019

ELKELT
A festményen lévő szimbólumok Lilit történetére utalnak. (aki Ádám első társa volt a Genesis Rabbá szerint).
Lilit szintén a föld porából teremtett, mint Ádám. Mivel a teremtésükben egyformák voltak, így egyikük sem volt hajlandó "alávetni" magát a másiknak, így kapcsolatuk megszakadt. 
A képen Lilit teste előtt lévő aranyág a halhatatlanság szimbóluma. Lilit mivel (a midrás- irodalomban leírtak szerint) az Édenkertben nem evett a jó és rossz tudásának fájából, így halhatatlan maradt, mikor onnan elment. Az ágakon lévő zöld levelek az Édenen kívül született számtalan utódjára utalnak, az ágak alján lévő száraz levelek pedig Isten angyalai által megölt utódait jelképezik. A háttérben lévő erdő a feminim lélek jelképe. A sötét erdő éjszaka a lélek megmerítkezését jelképezi az ismeretlen veszélyeiben (lásd, pl. Piroska és a farkas története). A fejnél két oldalt a két fa csúcsa, mint szarvak jelennek meg. A szarv a férfi erő és a hatalom jelképe.