2019. december 13., péntek

Kapcsolat


Kapcsolat

Faber-Castell grafitceruzák 5B-8B, szénceruza, színes ceruzák, Fabriano Academia lap

100 x 70 cm - 2019

Az ember-Isten kapcsolatra utaló szimbolikus grafikán az arcon megjelenő jelek (felemelt, felnéző fej, csukott szemek) mellett, az alak körül számos szimbólum utal az ember és Isten bensőséges, imádkozva beszélgető kapcsolatára. A női alak lábai alatt elterülő éjszakai tenger a születés, az átalakulás, az újjászületés helye, egyszerre utal az életre és a halálra is (a keresztségben is e kettősségre utal maga a víz: meghalni a bűnnek és feltámadni a víz alól Krisztusban.)

A fiatal nőalak kezei felett lebegő virágok a tiszta lélek szimbólumai. Ezek közül a fehér liliom: a nőiesség, szelídség; a napraforgó: az Isten felé figyelő ember jelképe. Az alak fehér ruhája a lélek tisztaságára utaló szín. A fejét glóriaszerűen fénylő felhők koszorúzzák. A glória a kiválasztottság, az égi kegyelemben való részesülés képi megjelenítője. Az ablak, nyitott állapotában az ember és Isten közötti kapcsolat jelképe.


2019. október 13., vasárnap

Hajnal 3. (akril festmény)


Hajnal 3.

akril, vászon, 50 x 35 cm
Szimbólumokra épülő kép, melyben a félig áttetsző aranyedény befogadó, feminin formája mellett színével, a szellemi élet kincsének jelképe is egyben. A fénylő alak és az edény egy éjszakai tenger felületén állnak, azonban az égbolt ezzel egyidejűleg ragyogó nappali színnel rendelkezik, ezáltal hangsúlyozva a kép álomszerűségét. A fényre-sötétre jellemző ellentét a víz-felhő szimbólumának jelentéstartalmában is felfedezhető. A nappali égen lévő felhő az isteni jelenlét, az éjszakai sötétben megjelenő tenger: a világnak, a népek tengerének jelképe (lásd: Jelenések Könyve, ahol egy olyan világról is olvashatunk, ahol majd " a tenger nem létezik többé"(Jel.21,1) Azaz a kép lány alakja ezen a vízen áll, nem süllyed el benne, felette áll a világnak. Úgy vélem emiatt Jézus vízen járása akár szimbólumként is értelmezhető: Jézus mikor itt járt a Földön, bűntelensége miatt úgy, ahogy a víz felett is, Ő felette járt a világnak is. Az edényből (női test jelkép) származó és az Ég felé tartó virágok a lelki és testi tisztaság jelképei, a felszálló pillangók pedig a Menny felé tartó lélek szimbólumai. A háttérben lévő fénylő kapu forma két világ közötti átjáró jelképe. Keresztény szimbolikában az új Életbe történő belépés szimbóluma.

Hajnal 2. (egyedi grafika: ceruzarajz)Hajnal 2.

grafit, Bristol lap (egyedi grafika) - 42 x 30 cm - 2019
A kép központi alakjának feje felett hársfalevelekből és mirtuszokból álló koszorú (győzelmi szimbólum) a boldogság és a tisztaság összefonódó jelképekei; az antikvitásban a lélek győzelmi koszorúja a világ felett. A fej felett, illetve a koszorú mögött felhő glória látható, amely az isteni jelenlétben-és kegyelemben való részesülés képi megjelenítője.

2019. szeptember 24., kedd

A Teremtés 0. napja


A Teremtés 0. napja
akril, vászon, 40 x 60 cm
"Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött." (1 Mózes 1-2)

2019. szeptember 15., vasárnap

Hajnal (színes ceruza rajz)


Hajnal

50 x 32,5 cm, Bristol lap, Caran d'Ache Luminance színes ceruzák

Egy fiatal lány fénnyel teli, légies alakjára épülnek fel a képen megjelenő jelképek. A függőleges kompozícióban, a kezek felett három - jelentéstartalomban hasonló - virág szimbólum lebeg. A margaréta: finomság; a fehér ibolya: szerénység; a fehér rózsabimbó: lányság szimbólumként. A hajban lévő liliom: az ártatlanság, szüzesség jelképe. A kép tetején lévő felhő: az ég fátyla, az isteni akarat szimbóluma. A kompozíció hátterében lévő, a felhőből aláhulló függöny védelmezőn öleli körbe az alakot. A függöny, kárpit: az elválasztás, elrejtés jelentését hordozza magában már az ókor óta, amely elfed, elrejt, védelmez valamilyen titkot a világ elől. Ennek kék színe pedig e rajzban a végtelenség és a védelmező angyalok kifejezője.

2019. augusztus 28., szerda

Ádám és Lilith születése (ceruzarajz)Ádám és Lilith születése
Faber-Castell grafit ceruzák, 250 grammos Bristol kartonlap  - 65 x 50 cm - 2019
A kép történetének alapját a Genesis Rabbá adta. Az írás szerint Ádám első társa volt Lilith, akit Isten szintén a föld porából teremtett. A kép szimmetrikus kompozíciója is erre, a teremtésben megvalósult teljes hasonlóságukra utal; és a történetből kettejük lelki, pszichológiai egyformaságuk is kitűnik, amely kapcsolatuk végét is magában hordozta, így Lilith elhagyta Ádámot és az Édenkertet.
A föld porából kiemelkedő alakok szemtől szembe tekintenek Alkotójukra, erős fény-árnyék ellentétre épülő képen a háttérben a hajnalodó Kert látszik, az égbolton még a hajnali csillagok ragyognak. A csillagok angyal szimbólumok, melyek örvendve voltak jelen Isten teremtésénél. A környezetben megjelenő állatok szimbólumként vannak jelen a grafikán. A jobb alsó sarokban (aláírásom felett) egy gyik látható, amely a Gonosz szimbóluma, utalva Ádám későbbi elbukására és Lilith lázadó jövőjére, ugyanezt szimbolizálja a kép túloldalán egy hálójában lesben álló pók, amley az embert tőrbe csaló Sátán szimbóluma. A háttérben, a bokrok előtt farkasok nézik a teremtés az ember teremtésének pillanatát, amely állatok pedig a mértéktelenség szimbólumai (utalva Lilith Édenen kívüli életére.) A háttérben lévő sötét erdő a léleknek az ismeretlen veszélyeiben való  megmerítkezésének jelképe. 
Ádám és Lilith alakja alatti részen, ahol az Isteni teremtő fény bevilágítja a talajt a föld pora látható, amely az emberi lét végtelen parányi voltának szimbóluma, mintegy előrejelezve az Ember tragikus bukását., a fénykörön kívül mező látható, gazdagon fűvel benőve, amely szintén mulandóságra utaló jelkép. "Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép!" (Ézsaiás könyve 40, 6-7)

2019. augusztus 5., hétfő

Lilit / Lilith


Lilit

akril, színes ceruza, feszített vászon - 40 x 40 cm - 2019

ELKELT
A festményen lévő szimbólumok Lilit történetére utalnak. (aki Ádám első társa volt a Genesis Rabbá szerint).
Lilit szintén a föld porából teremtett, mint Ádám. Mivel a teremtésükben egyformák voltak, így egyikük sem volt hajlandó "alávetni" magát a másiknak, így kapcsolatuk megszakadt. 
A képen Lilit teste előtt lévő aranyág a halhatatlanság szimbóluma. Lilit mivel (a midrás- irodalomban leírtak szerint) az Édenkertben nem evett a jó és rossz tudásának fájából, így halhatatlan maradt, mikor onnan elment. Az ágakon lévő zöld levelek az Édenen kívül született számtalan utódjára utalnak, az ágak alján lévő száraz levelek pedig Isten angyalai által megölt utódait jelképezik. A háttérben lévő erdő a feminim lélek jelképe. A sötét erdő éjszaka a lélek megmerítkezését jelképezi az ismeretlen veszélyeiben (lásd, pl. Piroska és a farkas története). A fejnél két oldalt a két fa csúcsa, mint szarvak jelennek meg. A szarv a férfi erő és a hatalom jelképe.

2019. július 18., csütörtök

Portrérajzolás megrendelésre 
küldött fotóról
grafit-vagy színes ceruzákkal
kiváló minőségű hófehér Hahnemühle Bristol kartonlapra (250 g)
32,5 x 25 cm: 20.000 Ft
50 x 32,5 cm: 40.000 Ft
5 B- s Koh-i-Noor Hardmuth grafitceruzával és Conté á Paris satírceruzával készült
32,5 x 25 cm, Bristol lapon


5 B- s Koh-i-Noor Hardmuth grafitceruzával,
Conté á Paris papírceruzával,
szénceruzával készült
32,5 x 25 cm
Bristol lapon


3 B, 5 B- s Koh-i-Noor Hardmuth grafitceruzával,
Conté á Paris papírceruzával készült
32,5 x 25 cm
Bristol laponCaran D' Ache Luminance színes ceruza, Bristol papíron, 32,5 x 25 cm


Cretacolor Fine Art Graphite 3B, 5B grafitceruzák, Creatacolor szénceruza, A/4-es méret


Caran D' Ache Luminance színes ceruza, Bristol papíron, 32,5 x 25 cm


Caran D' Ache Luminance színes ceruza, Bristol papíron, 32,5 x 25 cm
2019. július 16., kedd

Jean-Baptiste Siméon Chardin: Fruit, Jug, and a Glass festménymásolata


Jean-Baptiste Siméon Chardin: 
Fruit, Jug, and a Glass 
1726

Festménymásolat az eredetivel megegyező méretben.
akril, feszített vászon - 33,5 x 43 cm - 2019
A felülete fényes lakkal "lezárva".

2019. július 15., hétfő

John William Waterhouse: Juliet - festménymásolatJohn William Waterhouse: Juliet

festménymásolat

akril, feszített vászon, 54 x 38 cm


2019. március 13., szerda

Johannes Vermeer: Lány gyöngy fülbevalóval - festménymásolat


Festménymásolat megrendelésre:

Johannes Vermeer: Lány gyöngy fülbevalóval

eredeti méretben, akrilfesték, vászonra