2022. november 2., szerda

Összefogott hullámok

 Összefogott hullámok

Bruynzeel grafit ceruzák, szénceruza, Bristol lap

65 X 50 cm(részlet)


Pihenés

Pihenés

 Bruynzeel grafit ceruzák, Bristol lap

65 X 50 cm


 

Zselyke

 


Zselyke

Caran D'Ache színes ceruzák, Bristol lap

50 X 32, 5 cm

Végső CsendVégső Csend

akril, vászon - 40 X 50 cm

ELKELT 


"A nagy szerzetes egyéniségek megszokták, hogy félhomályba néznek, és szüntelen képesek rátalálni a világosságra, aki az Isten. Mert Isten elrejtőzött Deus Absconditus (Elrejtőzködő Isten), azzal a fátyollal van beborítva, amelyet egyedül a csönd tud résnyire elrebbenteni. A csönd homálya teszi lehetővé az embernek, hogy kitartóan nézze Istent. A csönd a legnagyobb misztérium, Isten csöndes marad. Szeretek emlékezni Patrice de LA Tour du Pin költőnek ezekre a szavaira: " Minden életben a csend mondja ki Istent."

"Amikor a lélek elválik a távozó testétől, egy sohasem tapasztalt csöndben emelkedik. A halál nagy csöndje annak a léleknek a csöndje, aki a másik haza, az örök élet földje felé halad.... Minden, ami Istentől való, semmi zajt nem kelt."

(Robert Sarah bíboros: A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben, Szent István Társulat, 2019)
 

Hazaérkezés - festmény


Hazaérkezés

40 X 50 cm - akril, vászon 


A festményem készültekor a következő gondolatok volt bennem, melyek képként elém jöttek: Isten  valóságos ismeretének kezdete az élet-halál határán:

"Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten." (1Korintusi levél 13,12)

Ezt a megismerést, időtlen, isteni nyugalmat idézi meg a festményen lévő, mindenhol jelenlévő és mindent átjáró nappali fény. A nappal: az ember, annak életének időmértéke. Az erős, égi fény, viszont ezen az emberin már túlmutat és egy időtlen, isteni térbe visz át "a tengeren túlra". 

A tenger több jelentésű szimbólum, az ószövetségi időben a halál birodalma (Jónás története), de az Újszövetség óta új jelentéssel is bővült e szimbólum: az egész elveszett emberiség jelképe is; ezt látjuk: Jézus "emberhalászok" hasonlatában, vagy a Jelenések könyvében a "tengerből feljövő fenevad" képében, majd a könyv végén: "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé."

Ennek a hatalmas tengernek ellentéteként jelenik meg, az életet alig hordozó homokos parton az emberi mulandósagot megidéző fűszálak száradó, sárguló csoportjai.

"Az ÚR maga mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé.  

Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. "

(Ézsaiás könyve 40,6-8)

2022. augusztus 14., vasárnap

Életbe fordulás (festménypár)

 


Életbe fordulás (festménypár)

40 X 40 cm x 2 - akril, vászon - 2022

A festménypár a lelki halál és az Élő élet ellentétére, állapotára utal. A szimmetrikus kép alapját a végtelen üresség adja, ahol maga a sötétség, az elhagyatottságnak, a pusztulásnak (Zsolt 88,6-7) és a halálnak a jelképe, amely minden teremtett élőlény sajátja lett a bűnbeesés óta.

Erre a törvényszerű elmulásra utal a képen lévő élettelen szikla, amely a föld szimbóluma a képeken. Ez mindkét képen jelen van, de más szerepben. Az első festményen "sziklás talajként" van jelen, amely az Isten hangját halló, de attól elforduló, a világ örömeibe belefáradt ember lelki halálának talaja, amely valójában csak posvány. A második képen ezzel szemben a Föld jelképe számomra az a szikla, amely átmeneti otthona minden embernek, amelyből hívő emberként kiszakíttatunk halálunk pillanatában és örökké tartó Életre lépünk át Ő hozzá. Ezt az igazán életre kelő embert jelképezi a fény (Isten) felé forduló napraforgó (Úr felé forduló ember). Ezzel párhuzamosan pedig a szikla bal oldalán megjelenő vékony fenysáv az eljövő Úr ígéretére utal, aki fogad majd minket halálunk pillanatában: "Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll." (Apostolok Csel. 7,56)

A képen látható napraforgó formája, széttárt karokat idéző levelei pedig az Isten felé fordulás mellett Krisztus keresztjére is utal:

"Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem." (Gal. 2, 19,20)

2022. július 3., vasárnap

A Végtelenbe... 3-4.


A Végtelenbe... 4.

akril, vászon - 30 x 40 cmA Végtelenbe... 3.

akril, vászon - 30 x 40 cm

2022. április 2., szombat

Csendélet gyümölcsökkel (megrendelésre készült festmény)


 Csendélet gyümölcsökkel
(megrendelésre készült festmény)

akril, vászon - 40 X 50 cm

ELKELT