2020. február 14., péntek

Isten hercegének esküje

Isten hercegének esküje

vászon, akril - 80 x 60 cm - 2020

A festmény, a szimmetrikus elrendezésében Mihály főangyal imádkozó, belső, lelki nyugalmat sugalló alakjára épül. Fénylő alakját az éjfekete háttér emeli ki, melyben, glóriája mellett, a feje felett a távolban fénylő csillagok is Istennel való kapcsolatára utalnak. Androgün külseje angyal létére való utalás. Maga előtt jelképét: kardját helyezi le Isten elé, mintegy megesküdve az Úr szolgálatára. 

A kard: az erő, a hősiesség, jelképe, de az isteni szó hatalmát, erejét is szimbolizálja: "Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsidókhoz írt levél 4,12.) 

A szenvedélyesség (kard, vörös haj) és az Istenre figyelés belső lelki nyugalmának (csukott, imára utaló szemek) egymás mellett élő feszültségére való utalásokra, e két látszólag ellentétes pólusra - (valójában a hitben nagyon is összetartozó fogalmakra) építtettem e festményt. A haj tűzvörös színe Mihály főangyal szenvedélyességére történő utalás, melyet nevének jelentése is sugall: héber "mi ká él" = "Ki olyan, mint az Isten?!" Mely önmagában a lázadó angyalok felé intézett név is. A stóla pedig az Istenszolgálatban való vezetés jelképe, kék színe pedig az angyali, mennyei hatalomra utaló szimbólum.