2018. augusztus 17., péntek

Agonia humana


Agonia humana

akril, színes ceruza, fatábla - 18,7 x 39,5 cm - 2018


Fénylő kút (festmény Bella István: Estkáva című versére)


Fénylő kút


akril, színes ceruza, fatábla - 39,5 x 18,7 cm - 2018

Bella István: Estkáva

Istenem,
milyen kutat bíztál reám,
s micsoda vödröt
- magamat, téged - 
hogy megmerülvén az 
árnyhinaras sötétben,
éj-békák, homály-sziszegések közül
fényt húzok fel:
csobogó, tiszta fényt.

De miért nem ügyelsz rám, Uram,
hogy magam után ne zuhanjak?


2018. július 29., vasárnap

Isten hercege (akril festmény, Mihály főangyal)


Isten hercege

akril, színes ceruza, vászon - 40 x 30 cm - 2018

2018. július 28., szombat

Hölgy feketében (Lady in black) Carl Wilhelm Holsoe festménymásolat


Carl Wilhelm Holsoe: Hölgy feketében (Lady in black) 

(festménymásolat az eredetivel megegyező méretben)

akril, farostlemez - 54 x 45 cm - 20182018. július 23., hétfő

Kereszt (festmény)


Kereszt

akril, színes ceruza, fa - 42 x 19 cm - 2018

Völgykeresők (Vasadi Péter: Völgykeresők című versére)


Völgykeresők

(Festmény Vasadi Péter: Völgykeresők című versére)

akril, fa - 19,5 x 48 cm - 2018


Vasadi Péter: Völgykeresők (részlet)

nincstelenek, angyalok s feketék
farkascsorda csapáson jönnek
ám szívük úgy rejti a törvényt
mint darócruha az édes szentet

ó, micsoda angyalok!
szárnyuk ág reccsenése
nyomorúság gödrei két orcájuk
fekete tárna-szemük mélyén

a szertelen ragyogás
cseppkő csontjaikon elsápad a bőr
inaikban a völgykeresés
izgalma remeg.

Itt állnak mind:
alattuk a völgy, felettük
az ég az öröklét aranyával
szívükben a lábadozó öröme
mert boldogok ők
homlokukon lelkük didereg
az országok országa övék

...

2018. július 20., péntek

Végtelen (akril festmény)


Végtelen

akril, vászon - 40 x 50 cm - 2018


2018. július 6., péntek

Vágyakozó angyal (Sinka István: Bűnre vágyó angyal című versére)


Vágyakozó angyal

(Festmény Sinka István: Bűnre vágyó angyal című versére)

akril, vászon - 40 x 80 cm - 2018

Sinka István: Bűnre vágyó angyal

Hűvös, vén, őszi falumba
betérnék, boldogtalan angyal.
Ember szeretnék lenni,
bozsogni, inni bort,
meleg kemence előtt táncba menni
csapzott nagy szárnyaimat unva.
Lovas szeretnék lenni, szőrin ülve,
lovas, ki villámok között tovanyargal.

Szolgája, én, égi Uramnak
letenném már fényes szerszámaim,
álmot szeretnék látni,
jósolni, játszani furulyán,
népet, sokat sírót akarnék megváltani
a mennyei hősnek, az Úrnak, Amannak,
ki ecetnek ízével száján
meghalt egy violaszín estén, mint az én álmaim.

Hűvös, vén, őszi falumba
lennék bárkinek asszonyszülte fia,
olyan nem magányos, 
pengő cimbalmot kerülő,
hanem dús ember, pezsgő szívű, ki álmos,
nagy asszony szemekbe merülne, mielőtt este elalunna.
De lompos vagyok csak, bűnös, elélt világa az égnek,
Én számomra nem szült irgalmat Mária.

2018. június 27., szerda

Egy életen keresztűl (Pilinszky János versére)


Egy életen keresztűl 

akril, aranypor, farost lemez, 44 x 40 cm, 2018

Pilinszky János: Egy életen keresztűl

1

Mi törjük el, repesztjük ketté,
mi egyedül és mi magunk
azt, ami egy és oszthatatlan.

2

Utána azután
egy hosszú-hosszú életen keresztül
próbáljuk vakon, süketen, hiába
összefércelni a világ
makulátlan és eredendő szövetét.

3

Gyermekkorunkban meg kellene halnunk,
tudásunk csúcsán, alázatunk magasán,
de tovább élünk, foltozgatva és
tóldozgatva a jóvátehetetlent.

4

Még jó, hogy elalhatunk közbe-közbe
és utoljára.


2018. június 9., szombat

Azonosulás (Képes Géza: Te vagy című versére)


Azonosulás

akril, vászon, 30 x 30 cm, 2018


Képes Géza: Te vagy

te vagy a tüdőm
a levegőm
nélküled
megfulladok
a csendem is
te vagy
nélküled
ízekre tép a zaj
s a zűrzavar

te vagy minden percemben
minden porcikámban

én már
sehol se vagyok

én
te vagyok